தேவவிரதன்

பிரபாசா என்ற வசு சந்தணு – கங்காதேவிக்குப் பிறந்த பின்னர் கங்கையால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு நன்முறையில் வளர்க்கப்பட்டான். கங்கையின் புத்திரனாதலால் காங்கேயன் என்ற பெயரிலும் தேவவிரதன் என்ற பெயரில் அறியப்பட்டான். ஒருமுறை வேட்டைக்குச் சென்றிருந்த சந்தணு மஹாராஜா மான் ஒன்றினை துரத்திக் கொண்டு சென்றார். அப்போது நதிகளில் பிரதான நதியான கங்கை வற்றியிருப்பதைக் கண்டு ஆச்சரியமுற்றார். Read More

சந்தணு மஹாராஜா

புமன்யூவிற்குப் பிறகு பல அரசர்கள் பாரதத்தை ஆண்டார்கள். அவர்கள் வழியில் வந்தவர் அரசர் பிரதீபன். ஒருமுறை அவர் ஆற்றங்கரையில் வேதம் ஓதிக் கொண்டிருந்த வேளையில், ஒரு தேவலோக மங்கை அவரின் வலது தொடையில் வந்து அமர்ந்தாள். பிரதீபன் அவரிடம், “நீ என் வலது தொடையில் அமர்ந்தமையால் எனக்கு மகள் அல்லது மருமகள் ஸ்தானத்தை அடைபவளாகிறாய். ஆகையால் உன்னை என் மகனுக்கு மணமுடிப்பேன்” என்று கூறினார். அதற்கு அவள் “உங்கள் மகன் நான் செய்யும் செயல்கள் எதையும் எதிர்த்துக் கேள்விகள் எழுப்பக் கூடாது, இந்த நிபந்தகைக்குக் கட்டுப்பட்டால் அவனை மணக்கச் சம்மதிக்கிறேன்” என்றாள். Read More