ஹஸ்தினாபுர அரசவைப் பெண்களின் புறப்பாடும், ஆச்சார்யர்களும்

பாண்டவர்களுக்கும், கௌரவர்களுக்கும் உரிய வயதில் உபநயனம் செய்விக்கப்பட்டு, வேதக் கல்வி வழங்கப் படலாயிற்று. இப்படியிருக்க ஓர் நாள் விதிவசமாக பாண்டுவின் மனதில் மாத்ரியின் மேல் ஆசை உண்டாயிற்று. அதன் படி பாண்டு மாத்ரியோடு கூட ரிஷி சாபப் படி உடனே மரணமடைந்தார். இதனால் பெரிதும் மனமுடைந்த மாத்ரி, அவள் பெற்ற நகுலன், சகாதேவன் இருவரையும் குந்தியிடம் ஒப்படைத்து விட்டு ரிஷியின் வாக்குப் படியே பாண்டுவைத் தொடர்ந்து மேலுலகம் சென்றாள். Read More

ஹஸ்தினாபுர வாரிசுகள்

நிபந்தனையின் படி ஸ்ரீவேத வியாசர் தன் உடலில் மீன் நாற்றத்துடனும், இரத்தச் சிவப்பான கண்களுடனும் ஹஸ்தினாபுரம் வந்து அம்பிகையுடன் கூட வந்தார். அம்பிகை அவருடைய குரூரமான சரீரம் கண்டு அருவருப்பில் கண்களை மூடிக் கொண்டாள். வியாசரும் அவளுடன் கூடினார். பின்னர் சத்தியவதி வியாசரிடம் ஹஸ்தினாபுர இராஜ்ஜியத்தின் பெருமையை நிலைநாட்டும் பொருட்டு வீரமிக்க அரசன் பிறப்பானா என்று கேட்டாள். அதற்கு வியாசர், “அம்பிகைக்கு பத்தாயிரம் யானைகள் பலம் கொண்ட புத்திரன் ஒருவன் பிறப்பான், சாஸ்திரங்களையும் கலைகளையும் அவன் நன்கு அறிந்தவனாவான், அவனுக்கு நூறு புத்திரர்கள் பிறப்பார்கள். எனினும் அம்பிகை விருப்பமில்லாது கண்களை மூடிக் கொண்டாள் ஆக அவனுக்குப் பார்வை இராது”, என்று கூறினார். Read More

அரசனற்ற ஹஸ்தினாபுரமும் வியாசரின் நிபந்தனையும்

விசித்திரவீர்யனுக்கும், அம்பிகை அம்பாலிகை ஆகியோருக்கும் திருமணம் நடந்தேரியது. ஆயினும் புத்திர பாக்கியம் ஏதுமின்றி விசித்திரவீர்யன் சில காலத்திலேயே இறந்து போனான். ஹஸ்தினாபுர இராஜ்ஜியம் அரசினின்றி இருப்பதைக் கண்ட சத்தியவதியும் பிதாமகர் பீஷ்மரும் கவலையுற்றனர். இராஜ்ஜியத்தின் நலன் கருதி பீஷ்மரிடம் சத்தியவதி அம்பிகை, அம்பாலிகை ஆகிய இருவருக்கும் புத்திர தானம் செய்யுமாரும் ஹஸ்தினாபுரத்தின் அரசனாய் முடிச்சூடுமாறும் கேட்டுக் கொண்டாள். ஆனால் தான் செய்த சத்தியத்தில் உறுதியாக இருந்த பீஷ்மர், “தாங்கள் என்னிடம் கேட்பது இராஜ்ஜியத்தின் நன்மைக்காக என்ற உன்னத நோக்கத்திற்காக என்பதை நான் நன்கு அறிவேன். ஆயினும் என்னால் என் சத்தியத்தை மீற இயலாது. இயற்கை தன் குணத்தினை மாற்றி கொண்டாலும் பீஷ்மன் ஒரு போதும் சத்தியம் தவற மாட்டான்” என்று சத்தியவதியின் கோரிக்கையை நிராகரித்தார். Read More

அம்பையின் முடிவு

பீஷ்மர் விசித்திரவீர்யனுக்கு அம்பிகை, அம்பாலிகை ஆகியோரை மணமுடித்து வைத்தார். இந்நிலையில் ஹஸ்தினாபுரத்திலிருந்து சால்வனிடம் சென்றாள் அம்பை. ஆனால் அவளை பீஷ்மர் போரில் வெற்றி பெற்றுவிட்டபடியால் அவளை இனித் தன்னால் திருமணம் செய்து கொள்ள இயலாது, ஆகவே பீஷ்மரிடமே திரும்பிச் செல்லுமாறு சால்வன் மறுத்து விட்டான். பீஷ்மரிடம் திரும்பிய அம்பையிடம் பீஷ்மர், தான் திருமணம் செய்யலாகாது என்கிறபடியால் நீ சால்வனிடமே திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்று கூறுகிறார். இவ்வாறு இருமுறை பீஷ்மரிடமும், சால்வனிடமும் அம்பை மன்றாடிய பிறகும் இருவரும் அவளை ஏற்று கொள்ளாதபடியாம் அவள் பெரும் சினமுற்றாள். Read More

சித்ராங்கதனும் விசித்திரவீர்யனும்

பின் சத்தியவதிக்கும் சந்தணுவுக்கும் சித்ராங்கதன் மற்றும் விசித்திரவீர்யன் என இரு புத்திரர்கள் பிறந்தனர். சில காலத்திலேயே சந்தணு சொர்க்கம் புறப்பட்டு விட்டார். பின்னர் சித்ராங்கதனுக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்வித்து வைக்கப்பட்டது. ஆனால் சித்ராங்கதன் என்ற பெயருடைய கந்தர்வன் ஒருவன் சந்தணுவின் மகனான சித்ராங்கதனைக் பகை எதுவும் இன்றி ஒரே பெயரை உடைய காரணத்திற்காக போருக்கு அழைத்தான். மூன்று வருடங்களுக்கும் மேலாக நடந்த அந்தப் போரில் கந்தர்வன் சந்தணுவின் மகனைக் கொன்று விட்டான். ஆதலினால் பீஷ்மர் விசித்திரவீர்யனுக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்வித்து அரசனாக்கினார். Read More